Fej szív kéz egészsége


fej szív kéz egészsége

Iskolánk tanítói Kecskemét első waldorf iskolájának pedagógusai, akik egymással valódi együttműködésre alapozva végzik oktatási tevékenységüket. Az intézményünk iránt érdeklődő családok számára az egész tanév során lehetőség van iskolai látogatásra ún. Miben más egy waldorf iskola?

Minden gyermek számára igyekszik megteremteni azokat a feltételeket, amelyek az érzelmi biztonságukat és a szellemi szabadságukat biztosítják, ami az egészséges fejlődésükhöz szükséges Képessé teszik a gyermekeket arra, hogy felismerjék saját lehetőségeiket Olyan képességeik kibontakozását segíti elő, melyek a társadalomba való beilleszkedésükhöz szükségesek Lépést tart a gyermekkor és a kamaszkor legfontosabb fejlődési fázisaival Ösztönzi a fejlődéshez elengedhetetlen tapasztalatok megszerzését Módszereivel új képességek, új látásmód, a megértés új módozatai hívhatók elő a tanulókban A tanterv harmonizáló hatást fejt ki, mely kihat az egész szervezetre, a test ritmusaira és működésére is.

Ezáltal a tanulás egyben gyógyító hatású, mivel megteremti a teljes személyiség egészséges fejlődésének feltételeit, dinamikus egyensúlyt hoz létre és kiegyensúlyozza az egyén másokhoz és a világhoz való viszonyát.

A gyermekek el tudnak mélyedni a művészeti tevékenységekbenmelyek a : festés-rajz, zene, euritmia, drámaés fontos jelentőséggel bír a kézimunka, fafaragás 5.

fej szív kéz egészsége

Fej szív kéz egészsége Waldorf — tantervben az első nyolc év egységes egészet alkot. Az osztálytanítói rendszerben a gyermekek szociális fejlődését elősegíti, hogy ez alatt az idő koleszterin és a szív egészsége egy ember kíséri végig őket. Az iskolába lépő gyermekek egészséges fejlődéséhez fontos a szeretetteli tekintély, amit követni tudnak, és kellő biztonságot is nyújt nekik. Az osztálytanító alaposan megismeri a gyermekeket, több segítséget tud nyújtani nekik, nem csupán a tanulás folyamatában.

A tananyagot is lehet bizonyos fokig az osztály — akár speciális — igényeihez igazítani.

Navigációs menü

Bár a Waldorf-tanterv kerek egész a Ezekben az osztályokban a gyermekek egy szabadon választott témából ún. Ez a munka az egész éven át elkíséri őket, folyamatosan dolgoznak rajta.

fej szív kéz egészsége

Diákélet iskolánkban A közismereti tárgyakat hetes tömbökben, ún. Ez azt jelenti, hogy ezen időszakban egy tárggyal földrajz, matematika, történelem… minden nap 8. Ez lehetővé teszi az intenzív, elmélyült munkát, egy-egy téma sokoldalú feldolgozását.

fej szív kéz egészsége

Ezt követően, A gyermekek iskolai életét nemcsak a napi ritmus, hanem az évkör ünnepei is erősen meghatározzák. Az ünnepek — a keresztény ünnepkör ünnepeit követve — mindig egy hosszabb időszak hangulatát és tevékenységeit is megalapozzák.

Sok múlhat a szülőkön is: veszélyben a neten lógó gyermekek

Az évszakünnepeken az osztályok betekintést nyújtanak az éppen tanult témákba, tananyagba. Év végén általában minden osztály készül egy-egy színdarabbal, amely mintegy összefoglalója az adott évnek. A nevelés egészét tekintve jobbnak tartjuk, ha osztályozás helyett az év végén részletes, személyre szóló, írásos szöveges visszajelzést, értékelést kapnak 5.

fej szív kéz egészsége

Félévkor minden szülővel beszélget az osztálytanító a gyermek fejlődéséről, haladásáról, valamint rövid, írásos bizonyítványt is készítünk. Folyamatos visszajelzést kapnak a szülők az osztályban folyó munkáról a havonta tartott szülői esteken, és igény szerint egyeztetett időpontokban.

Nagyon fontosnak tartjuk a szülők és a gyermeket tanító pedagógusok közötti fej szív kéz egészsége, személyes kapcsolatot.